Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu.

Temat:
• Termomodernizacja i adaptacja pomieszczeń istniejącej przychodni lekarskiej na
pomieszczenia pogotowia ratunkowego przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu.

• Wykonanie audytu energetycznego dla budynku pogotowia ratunkowego w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 93.

• Wykonanie audytu energetycznego dla budynku pogotowia ratunkowego w Dąbrowie Górniczej przy ul Łącznej 24.

• Budowa wiaty garażowej dla ambulansów pogotowia ratunkowego przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej nr 93.

Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpiło w 2010 r.

 

Urząd Miasta i Gminy w Pilicy.

Temat:
• Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w Kocikowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Kocikowa.

- Dobudowa klatki schodowej.

- Remont: wymiana dachu oraz termomodernizacja budynku.

- Remont wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, c.o. i elektyrcznej.

• Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe.

 Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpiło w 2011 r.

Urząd Miasta i Gminy w Pilicy.

Temat:
• Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzwono-Sierbowicach.

Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpiło w 2011 r.

Urząd Miasta i Gminy w Pilicy.

Temat:
• Budowa boisk sportowych wraz z budynkiem zaplecza: adaptacja projektu typowego „Modułowego systemowego zaplecza boisk sportowych ORLIK_2012” w miejscowości Wierbka.

Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpiło w 2010 r.

 

CS Poland Centrum Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Brennej.

Temat:
• Dokumentacja techniczna dwóch krzesełkowych kolejek linowych wraz z drogą dojazdową do ww. obiektów oraz budowy schroniska turystycznego na polanie Kotarskiej w Brennej.
• Dokumentacja techniczna rozbudowy budynku Centrum Usług Turystycznych o obiekt hotelarsko - gastronomiczny w Brennej Centrum.

Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpiło w 2008 r.

Urząd Miasta i Gminy w Pilicy.

Temat:
• Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku przedszkola im. Janusza Korczaka w Pilicy.
• Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz z remontem budynku Urzędu Miasta i Gminy Pilica w Pilicy.
• Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pilicy.
• Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji wraz z remontem budynku Szkoły Podstawowej w Dzwono-Sierbowicach.

Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpiło w 2006 r.

Urząd Gminy Włodowice.

Temat:
• Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji i usuwania barier architektonicznych budynku Szkoły Podstawowej we Włodowicach.

Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpiło w 2007 r.

Starostwo Powiatowe w Zawierciu.

Temat:
• Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpiło w 2006 i 2007 r.