Od 2003 roku pracownia projektowa gww99 oferuje kompleksową obsługę każdego z etapów procesu inwestycyjnego:

A) CZYNNOŚCI PRZEDPROJEKTOWE:
    • pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń oraz innych decyzji potrzebnych do prawidłowego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,
    • obsługa geodezyjna: mapy do celów projektowych, podziały nieruchomości,
    • przygotowanie dokumentacji w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
    • doradztwo inwestycyjne i techniczne (współpraca z producentami materiałów budowlanych gwarantująca fachową i profesjonalną pomoc),
    • ekspertyzy i opinie techniczne.

B) PROJEKTOWANIE:
    • projekty koncepcyjne, architektoniczno – budowlane do pozwolenia na budowę, wykonawcze:

      1) projekty z zakresy budownictwa mieszkaniowego:
      -osiedla,
      -zespoły mieszkaniowe,
      -domy wielo i jednorodzinne, rezydencje,
      -zamieszkania zbiorowego (m.in. hotele, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne),

      2) projekty obiektów użyteczności publicznej:
      -administracyjnych,
      -oświatowych,
      -handlowo-usługowych,
      -biurowych,
      -gastronomicznych (m.in. sale bankietowe),
      -sportowo-rekreacyjnych ( m.in. boiska Orlik 2012, ścieżki rowerowe)
      -motoryzacyjnych (m.in. stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe),
      -kultu religijnego,
      -służby zdrowia (m.in. NZOZ)
      -przemysłowe (m.in. hale produkcyjne),

      3) projekty wykonawcze basenów zewnętrznych i wewnętrznych,

      4) projekty lokalizacji inwestycji celu publicznego,

      5) projekty wnętrz komercyjnych,

      6) projekty urbanistyczne,

      7) projekty małej architektury (m.in. place zabaw program MEN "Radosna szkoła"),

      8) termomodernizacje,

      9) adaptacja gotowych projektów,

      10) inwentaryzacje, modernizacje i adaptacje obiektów objętych ochroną konserwatorską,

      11) inwentaryzacje budowlane,

      12) projekty adaptacji i modernizacji obiektów,

      13) zmiany sposobu użytkowania,

      14) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejących obiektów budowlanych,

      15) rozbiórki obiektów budowlanych,

      16) garaże, budynki gospodarcze, inwentarskie,

      17) projekty dostosowania pod względem przepisów P.POŻ.

    • kompleksowa obsługa i konsultacje w oparciu o trójwymiarowy model we wszystkich fazach projektu (także konsultacje zdalne),
    • wielobranżowe rozwiązania projektowe (architektura, konstrukcja, instalacja wod-kan., c.o., gaz, elektryka, klimatyzacja, p.poż, komunikacja),
    • projekty przyłączy,
    • opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiar robót, kosztorys inwestorski, STWIOR - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót),
    • pełen zakres usług uzupełniających proces opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania dokumentacji projektowej: BHP, P.Poż, Sanepid, pozwolenia       Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
    • przygotowanie materiałów promocyjnych (wizualizacje, plansze i foldery reklamowe, makiety)
    • opracowywanie fotorealistycznych, trójwymiarowych wizualizacji komputerowych oraz sporządzanie makiet budynków,

W projektowaniu wykorzystujemy legalne oprogramowanie ArchiCAD, Artlantis, Briscad, Corel DRAW, MS Office.

C) BUDOWA:
    • nadzory autorskie i inwestorskie we wszystkich fazach procesu budowlanego